tv.sa snakket med russepresident Dino Medic og filmet årets russetog i Sarpsborg i sin helhet.