Arild Arnadro kjente igjen faren sin Arne Arnardo i forestillingen «Arnardo før Arnardo».