Elise Waagen holdt appell under avdukningen av minnesmonumentet