Tydelig nedgang i fraværet i de videregående skolene

TYDELIG NEDGANG: Denne tabellen fra Østfold fylkeskommune viser tydelig at det har vært en merkbar nedgang i elevenes fravær ved de videregående skolene i Østfold.

TYDELIG NEDGANG: Denne tabellen fra Østfold fylkeskommune viser tydelig at det har vært en merkbar nedgang i elevenes fravær ved de videregående skolene i Østfold. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

En opptelling etter første skolehalvår etter at de nye fraværsgrensene trådte i kraft, viser at fraværet blant elevene har gått merkbart ned.

DEL

I en pressemelding, opplyser Østfold fylkeskommune at timefraværet i gjennomsnitt har gått ned med 43 prosent sammenlignet med første termin forrige skoleår, mens dagsfraværet er redusert med 40 prosent.

Første termin i dette skoleåret var timefraværet i gjennomsnitt på 6,5 timer, mens tilsvarende tall for første halvår i skoleåret 2015/2016 var 11,4 timer.

Dagsfraværet var i første halvår dette skoleåret på 2,8 dager i gjennomsnitt, mens det i forrige skoleårs første halvår var på gjennomsnittlig 4,7 dager.

- Fraværsregelen har åpenbart ført til at det samlede fraværet har gått ned. Det er gledelig. Samtidig kan nok også fraværsregelen føre til at flere ungdommer velger å slutte på skolen, sier fylkesdirektør Solveig Fjærvik Olsen i opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune i en kommentar.

Hun sier videre at det vil bli lettere å si noe sikkert om dette når hele skoleåret er over, men at skolenes hovedfokus uansett er å få flest mulig til å fullføre og bestå med best mulig resultat.

Artikkeltags