Skjebnen til Viken fylkeskommune blir avgjort i forbindelse med kommende stortingsvalg - oppløse Viken eller fortsette!

Vi ser det som vår oppgave å bidra til at denne saken ikke blir glemt eller forsøkt tiet ihjel. Derfor har vi gjort en likelydende henvendelse til de politiske partier for å få bragt på det rene hva de vil når det gjelder spørsmålet om å oppløse Viken fylkeskommune.

Vi har fått svar fra Østfold Sp, Østfold SV, Østfold Ap, Østfold Frp og Høyre. Vi har per 24. mars ikke mottatt svar fra Venstre og KrF.

Konklusjoner:

  • Ingen av partiene gir uttrykk for at de vil beholde den nåværende fylkeskommuneløsningen.
  • Høyre har en litt avventende holdning. De kan komme til å foreslå at den nåværende fylkeskommuneløsningen gis en prøvetid på én valgperiode. Dissens i programkomiteen i Høyre.
  • Østfold Sp, Østfold SV, Østfold Ap og Høyre går alle spesifikt inn for å oppløse Viken. Dissens i programkomiteen i Høyre.
  • Østfold Frp og Høyre vil avvikle fylkeskommunen i sin helhet. Dette innebærer naturlig nok samtidig oppløsning av Viken fylkeskommune.
  • Høyre vil under sitt landsmøte 13. - 16. mai ta stilling til de spørsmål som gjelder fylkeskommuneløsningen.

Høyres noe avventende holdning til tross, bør partienes svar være gode nyheter for alle de østfoldinger som ønsker Viken oppløst.

Men først skal vi ha et stortingsvalg, så får vi se hva stortingsflertallet bestemmer seg for. Det kan være nok av snubletråder før vi kan sette to streker under svaret.

Les også

– Vi skal kjempe med nebb og klør mot Viken!

Les også

Påfallende stille om Viken før valget!

Les også

Ja til Østfold, nei til Viken

Les også

Viken - vi ble aldri spurt!

Les også

– Viken skal oppløses!