En meningsmåling i Sarpsborg Arbeiderblad viser et overveldende flertall for å oppløse fylkeskommunen Viken. Senterpartiet er garantisten for at det skal skje.

I Viken har vi sørget for ikke å bygge en organisasjon som er vanskelig å reversere. Tvert om styrer vi med mål om oppløsning.

Et nytt stortingsflertall med et sterkt Senterparti vil sørge for at Viken oppløses neste år.

Viken ble aldri utredet, men skapt på et bakrom av noen få representanter på Stortinget for å få kompromisser til å gå opp. Resultatet ble Viken, og en fylkesinndeling som for folk flest ikke henger på greip - løsrevet fra både geografi og regional tilhørighet.

Viken er sentraliserende og basert på stordrift som gir mindre folkestyre og dårligere tjenester. Makt og ressurser følger tyngdekraften inn mot Oslo. På sikt gir det oss et samfunn vi ikke ønsker.

Stortingsvalget neste år er muligheten for å stoppe galskapen. Senterpartiet er garantisten.