Årets kommunevalg i Sarpsborg er viktigere enn noen gang. Sarpsborgs framtid står på spill og den mest betydningsfulle saken av alle er å få utredet en rett toglinje gjennom Østfold. Jernbanesaken er viktig i et 100 års perspektiv.

Med dette faktum som bakteppe, så oppfordrer vi alle til å stemme. Ikke minst de unge bør finne veien til valglokalene.

Antakeligvis lever ingen av dem som i dag sitter i ledende politiske posisjoner den dagen jernbanen gjennom Østfold finner en endelig løsning og blir innviet. Av den grunn er det ekstra viktig at unge mennesker bruker stemmeretten i år.

Både Statistisk sentralbyrå og valgforsker Bernt Aardal har sett på valgdeltakelsen blant de unge. Deltakelsen, eller mangel på sådan, er ganske nedslående. Ved Stortingsvalgene i perioden 2005 til 2017 stemte kun 59,1 prosent av de mellom 20 og 24 år. I aldersgruppen 67-69 år stemte 86,5 prosent. Det er liten forskjell når det gjelder valgdeltakelsen mellom unge kvinner og unge menn.

Nå er ikke høy valgdeltakelse et mål i seg selv, for moderat valgdeltakelse kan være et utslag av at folk flest er tilfredse med situasjonen. Det er større grunn til bekymring når det blir store forskjeller mellom grupper i samfunnet, slik som vi ser når vi bryter ned tallene på alder.

På bakgrunn av dette fenomenet og at vi står overfor en sak, som vil rasere Sarpsborg og som vil påføre storsamfunnet titalls milliarder kroner helt unødvendig, gjentar vi oppfordringen om å stemme denne gangen.

Sarpsborg vil ikke vinne noe som helst på S-linja via Fredrikstad. Vi øker fra en til to togavganger og får fire minutter kortere reisetid. Målt opp mot kostnaden både i penger og menneskelige lidelser, er det intet annet enn rett linje som duger i framtiden.