De fremlagte planer fra Bane NOR betyr en fullstendig rasering av større bo- og næringsområder i byen. Områder som Fritznerbakken, Lande, Brevik, Grålum, Yven, Greåker, Hafslund, Klavestad og Borgen vil bli rammet på den mest inngripende måte.

Andre områder kunne også vært nevnt.

Derfor bør enhver sarping gi seg tid til å granske de lite fattbare planer som Bane NOR nå, i sin grenseløse frekkhet, har tillatt seg å legge på bordet.

Konsekvensene av planene er dramatiske for alle som blir direkte eller indirekte berørt. Folk mister sine hjem (mot en erstatning som er meget usikker), verdien på eiendom som blir indirekte berørt av jernbanefremføringen får liten eller ingen kompensasjon for de ulemper de blir påført.

Husprisene i de berørte områder vil med stor sannsynlighet få et betydelig dykk nedover på grunn av de fremlagte planer.

Videre vil en del boliger og leiligheter i og tilknyttet reguleringsområdene bli vanskelige å omsette. Det er følgelig all grunn til å oppfordre til markant avstandtaken til planer som på dramatisk vis kan snu opp ned på livsgrunnlaget til mange sarpinger.

Når dette er sagt melder det seg en enkel tanke; problemene kunne jo vært løst ved å velge en rett jernbanelinje.

Så hvorfor velge det vanskelige og kompliserte fremfor det enkle og opplagte?