FNB bekymrer seg for konsekvensene ved at Statens vegvesen i revidert nasjonalbudsjett får reduserte midler til utekontroller. Dette vil medføre en betydelig reduksjon i antall kontroller.

Det transporteres store mengder gods på norske veier med utenlandske transportører. Vi vet det pågår mye ulovlig kabotasjetransport innad i Norge. Vi vet også at mange av bilene som brukes er i en elendig forfatning, det vil si dårlig teknisk stand på for eksempel bremser og annet. Dette kommer daglig frem i media. I tillegg er ofte lass dårlig sikret.

De unnlater kontroller ved ikke å stoppe, de stopper på rasteplasser før kontroller og venter til kontroller er ferdige før de kjører videre.

Når Statens vegvesen må redusere antall kontroller vil det kjøre mange ulovlige lastebiler på norske veier. Dette går utover trafikksikkerheten siden vi har store topografiske utfordringer på vårt veinett som krever gode og sikre biler.

Sommeren nærmer seg, og det vil bli stor trafikk på veiene siden det norske folk forbereder seg på innenlandsferie i år. Derfor er det bekymringsfullt at Statens vegvesen får reduserte midler til kontroller.

Statens vegvesen har nå også fått fullmakt til å kontrollere om utenlandske sjåfører får lovlig lønn i henhold til «allmenngjøringsloven». Dette medfører mer arbeid for de ansatte i uteseksjonen - noe som vil gå utover sikkerhetskontroll av kjøretøy.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger ser på dette som forkastelig.