Gå til sidens hovedinnhold

Vil Høyre ofre folkehelsa?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi som er opptatt av folkehelse og trygge oppvekstvilkår for barn og unge opplever Høyre sitt utkast til partiprogram som direkte uforsvarlig.

I utkastet foreslår de blant annet å redusere alkoholavgifter, oppheve forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted, utvide alkoholsalg i butikk frem til klokken 23, samt å holde Vinmonopolet åpent til klokken 20 på hverdager og lørdager.

I Norge har vi hatt en lang og god tradisjon for å behandle alkoholpolitikk som helsepolitikk, og har lagt vekt på å føre en forsvarlig alkoholpolitikk som setter hensynet til folkehelse, trygghet og trivsel først. Med årene har denne blitt vannet ut på flere områder. I sitt programforslag går Høyre et skritt videre og vektlegger næringsinteresser foran folkehelse.

Deres forslag er svært urovekkende av flere grunner. Spesielt da vi vet at ved å redusere avgiftene på alkohol er det overveiende sannsynlig at alkoholkonsumet vil øke. IOGT er bekymret for at Høyre nå forlater en ansvarlig linje i alkoholpolitikken og bidrar til å skape en mer utrygg hverdag for mange familier og sårbare grupper i samfunnet.

I tillegg til å gå inn for reduserte avgifter, foreslår Høyre også å gjøre alkohol mer tilgjengelig ved å utvide salgstidene av alkohol, både i dagligvarebutikkene og på Vinmonopolet. Dette vet vi fra både norsk og internasjonal forskning vil øke salget og dermed også konsumet av alkohol. Helt greit, tenker kanskje mange, men så er det altså påvist at det er en sammenheng mellom bruk og skader. Økt alkoholkonsum fører til flere alkoholrelaterte dødsfall, vold, ulykker og sykefravær.

Konsekvensene av alkoholbruk og alkoholrelaterte skader slår skjevt ut og rammer de med lavest sosioøkonomisk status hardest. Dette bidrar til å øke de sosiale ulikhetene i helse, og er enda en uheldig konsekvens.

Siden alkoholkonsum påfører individ og samfunn store skader og kostnader, er det en bred politisk enighet om å redusere det skadelige konsumet av alkohol. Høyre har sluttet seg til målet om 10 prosent reduksjon innen 2025. Det understreker ytterligere at deres utkast til partiprogram er feil vei å gå.

Det kan være at de ser det som et utbredt ønske fra befolkningen å gjøre alkohol billigere og mer tilgjengelig. Tvert imot viser forskningen oss at andelen i befolkningen som støtter en restriktiv alkoholpolitikk både er sterk og økende.

Til slutt vil vi ta med at Høyres forslag om å oppheve forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted er også svært uheldig. Det er ganske spesielt at de ikke ser viktigheten av at parker, kultur- og idrettsarrangement, og andre fellesarenaer vi har i samfunnet oppleves som trygge, inkluderende, og noe alle kan delta på, ikke minst barn og unge.

Høyres programforslag setter ikke bare næringsinteresser foran folks trivsel og trygghet, men er også et stort steg i feil retning for at vi skal klare å redusere det skadelige alkoholkonsumet, i tråd med det målet vi har satt oss.

Les også

– Nei til liberalisering av norsk alkoholpolitikk!

Les også

– Reduserte alkohol- og sukkeravgifter er dårlig nytt for folkehelsa

Les også

– På tide å øke avgiftene

Les også

– La 17. mai bli en alkoholfri dag

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.