Vil prioritere belønningsmidler til ny gang- og sykkelvei – vet ikke om den vil bli bygd

Sarpsborg kommune oppfordrer Viken fylkeskommune til å realisere gang- og sykkelvei på Hafslundsøy-Hasle så snart reguleringsplan for strekningen er vedtatt.