Vil stenge Haldenveien for all trafikk i nesten fire dager

300 meter av Haldenveien mellom Begby og Borge kirke kan bli stengt i tre og et halvt døgn. Årsaken er ny gang- og sykkelvei.