Vil vurdere felles brannvesen med Sarpsborg - får liten støtte

Høyre vil at Fredrikstad kommune skal ta kontakt med Sarpsborg for å få utredet om det er en god idé med et felles brannvesen. Forslaget vakte ingen begeistring da det nylig ble diskutert i teknisk utvalg.