Det var for å markere overfor sentrale myndigheter at Ståle Solberg fremmet forslaget på vegne av to av Sammen For Sarpsborgs representanter i bystyret.

Sammenblandet debatt

Dermed ble det en sammenblandet debatt da bystyret skulle ta stilling til Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning om at Sarpsborg kommune tar imot 30 primærflyktninger neste år. Et stort flertall i bystyret – 35 av 43 representanter – stemte for at kommunen tar imot disse flyktningene, men det skjedde ikke uten debatt. SaFoSa, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet ville ikke at kommunen skulle ta imot nye flyktninger selv om det følger penger med disse flyktningene i fem år. Det førte til en debatt der bystyrerepresentantene blandet sammen primærflyktninger med sekundærflyktninger der den sistnevnte gruppen har bodd i Norge i mer enn fem og som det ikke følger med penger til fra statlig hold. Sarpsborg kommune har en større andel sekundærflyktninger enn befolkningsgrunnlaget skulle tilsi, noe som belaster kommuneøkonomien svært hardt. Det har kommunen og ordføreren vært tydelige på den siste tiden.

Tar imot nye flyktninger

Saken endte med at et stort flertall i bystyret vedtok at kommunen skal ta imot 30 nye flyktninger neste år inkludert to enslige mindreårige. Det Rette Parti kom med et tilleggsforslag som tok opp problematikken med sekundærflyktninger, og det ble enstemmig vedtatt. Tilleggspunktet lyder som følger: « IMDi gjøres oppmerksom på at de utfordringene sekundærtilflyttingen har for kommunens økonomi og tjenestetilbud kan ha innvirkning på kommunens mulighet til å ta imot flyktninger i årene framover i samme omfang i som i dag.»

Les også

Kommunetopper frykter at disse flyktningene fører til økonomisk ruin for Sarpsborg