Teatersjefen for det lokale barne – og ungdomsteateret, skal selv stå for undervisningen av de nye teaterungdommene. Hun forteller at hun synes utvidelsen er «gledelig».

– Ventelisten til Villekulla har lenge vært lang, og er i skrivende stund på 229 barn og ungdommer, sier hun.

– Og selv om det sjelden er noen god løsning å stadig utvide elevantallet for å tilfredsstille ventelistene, så har vi funnet en god løsning.

Løsningen består i å ha to ungdomsteatergrupper parallelt med to barnepartier. Elevantallet vil senkes i den ene ungdomsgruppa, fra 40 til 30.

– På den måten vil elevene få mer utbytte av undervisningen, sier hun. For å komme med i den nye teatergruppa, må man stå på venteliste, eller møte på åpen audition 14. januar 2016. Fra før av har Villekulla et aspirantparti, et juniorparti, to barneteaterpartier og ett ungdomsparti. I tillegg har Villekulla talentutviklingspartier i drama og musikal for de i aldersgruppen 10–18 år.

Villekulla

  • Startet opp i 2011. Malin Schavenius er eier og daglig leder.
  • 200 barn og ungdommer er med i teateret, som også samarbeider mye med kulturskolen i Sarpsborg.
  • I desember setter Villekulla opp «Annie» - den største satsingen noengang.