Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Arkitektfirmaet med bred kompetanse

De skaper boliger og bygg etter ønske og omgivelser

Annonse fra Bas Arkitekter

– Som arkitektfirma er vi fokusert på helheten, samtidig ønsker vi å bidra til at prosjektene vi arbeider med skal fremstå spennende og som uttrykk for vår tid, forteller Tone Krange Thorsen.

BAS Arkitekter, med sine åtte medarbeidere; fem sivilarkitekter/masterarkitekter MNAL, én arkitekt, én sivilingeniør og én byggingeniør holder til midt i Sarpsborg sentrum. 

– Vi ønsker å ivareta de arkitektoniske kvalitetene. Helt fra studier rundt tomtens kvaliteter og utfordringer, stedlig tilpasning, gode planløsninger og rom som ivaretar dagslys og utsyn, til materialvalg og selve formutrykket.

Fra kontoret i Sarpsborg arbeider de med alt fra tilbygg til større boligprosjekter, kontorbygg, næringsbygg og offentlige bygg som skoler, barnehager og omsorgsboliger/sykehjem.

– For oss er det viktig å kunne tilby allsidig kompetanse, sier Arne Bergdal, som var med og startet kontoret i 2001.

Har blitt erfarne med spennende materiale

I prosjektporteføljen fra den senere tiden har BAS Arkitekter blant annet studentboliger på Ås, Remmen i Halden, Bjølstad i Fredrikstad og Ullerud Helsebygg. Unikt for disse er at de er bygd i massivtre.

– Prosjektene har bidratt til at vi har opparbeidet oss bred erfaring og god kompetanse om dette spennende materialet som vi gjerne vil jobbe mer med, sier Tone Krange Thorsen.

Hvorfor velge massivtre-elementer?

Bygging med massivtre-elementer har følgende fordeler: • Meget rask montasje – Kort byggetid • Gir behagelig arbeidsmiljø og senere godt innemiljø • Miljøvennlig materiale – fornybar ressurs • Bygging med tre er positivt for Norges CO2 regnskap • Lav vekt – enklere fundamentering • Enkel innfestning av tekniske installasjoner. • Rent og attraktivt arbeidsmiljø i produksjon og på byggeplass • Redusert avfall på byggeplass og enkel gjenbruk • Gode egenskaper vedr. varme, fukt, akustikk og brannmotstand • Gode egenskaper vedr. avstiving og bearbeiding • Allsidige bruksområder (dekke, vegg, tak, balkonger, svalganger etc.) • Alle trelastkvaliteter kan anvendes.

Kilde: http://www.itre-as.no

Spesialtilpasser etter kundens ønsker

– Kunder som kommer til oss har gjerne et spesielt fokus på funksjon og estetisk tilpasning. Først og fremst på grunn av egne ønsker og visjoner, men også med tanke på omgivelsene, påpeker Arne Bergdal.

I prosjektporteføljen ligger også flere fortettingsprosjekter, eneboliger og hytter, som er utviklet med stor grad av stedstilpasning.

– Ved å kunne bistå tidlig inn i utviklingsprosesser, allerede på reguleringsplan-nivå bistår vi med å finne de overordnede grepene som gjør at området senere kan utvikles med solide bo- og brukskvaliteter. I dag jobbes det med planer både i by og tettsteder på kontoret,- og i ulik skala. Vi ser stor verdi i å få jobbe parallelt med regulering og skisseprosjekt, legger Bergdal til. 

Egen avdeling for plan og regulering

Fra 2016 etablerte kontoret også en avdeling for plan og regulering.

– Vi ser at kravene til detaljregulering før det kan oppføres bygg stadig blir strengere, og vi ønsker å kunne tilby prosjektering og regulering parallelt til kundene våre, sier daglig leder Tone Krange Thorsen.

BAS assisterer dermed både private og profesjonelle aktører i alle stadier av en byggeprosess.

– Vi jobber for at tiltakshaver, arkitekt, rådgivere, entreprenør og offentlige myndigheter skal samarbeide mot ett felles mål. Dette for at et tiltak skal bli vellykket og at det i hele prosjekteringsfasen blir lagt vekt på forskjellige behov og muligheter, fortsetter hun.

Deltar i konkurranser

I tillegg er det viktig for kontoret å delta i ulike konkurranser. 

– Dette bidrar slik at vi stadig utvikler vår faglige kompetanse og kreativitet. Vi har også gode samarbeid med mange entreprenører og byggherrer, spesielt her i Østfold. 

Et resultat av dette er Tuneveien 89, som det jobbes for fullt med i disse dager. 

– Dette spennende oppdraget fikk vi gjennom å vinne en innbudt arkitektkonkurranse tilbake i 2014, stilt av ABE Eiendom, forteller Arne Bergdal.

– Prosjektet er nå godt på vei planleggingsmessig med snarlig byggestart, og vil etter planen stå ferdig i årsskiftet 2018/19. Prosjektet utvikler seg godt, og har tilkommet gjennom fint samarbeid mellom en byggherre med visjoner, rådgivere med kunnskap og interesserte leietakere, alle faktorer tidligere nevnt som viktige i den ofte tidkrevende tilblivelsesprosessen.

For BAS arkitekter er det også viktig å være samfunnsengasjerte. 

– Ved å være et sentrumsbasert kontor, som tar på seg oppgaver som prosjektering, detaljregulering og byplanlegging, bidrar vi slik vi ønsker til å utvikle et attraktivt og levende lokalmiljø, legger Bergdal til. 

Redaksjonen i Sarpsborg Arbeiderblad har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet