Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Det er overraskende å se viljen folk har til å sette andre folks liv i fare

Annonse fra Utrykningspolitiet (UP)

- Smarttelefonen har blitt et stort problem i trafikken, sier Ola Evensen, gruppeleder i Utrykningspolitiet (UP) i Østfold. Det har blitt et så stort problem at det fra neste år mest sannsynlig blir høyere bøter og prikkbelasning for mobilbruk under kjøring. Ikke minst - høyere prioritet hos politiet.

Utrykningspolitiet (UP)

Besøksadresse
Fredriksvern verft, Helgeroaveien, 3290 Stavern

Postadresse
Postboks 100, 3291 Stavern

Hver eneste dag er UP ute i trafikken og kontrollerer at du og jeg kjører aktsomt og ikke utsetter hverken deg selv eller andre for fare. Telefonbruk er i ferd med å bli en av de vanligste ulykkesårsakene i trafikken, etter rus og fart. Folk sjekker Facebook, Snapchat og Instagram mens de kjører bil.

- Hastighet og rus er fortsatt det største problemet, men mobilbruken har “tatt av”. Og det er ikke den tradisjonelle “telefonen til øret”-bruken som er det største problemet lenger. Vi ser, og tar stadig oftere bilister som sitter med blikket ned og taster eller leser på mobilen, forteller Evensen. 

- Det er overraskende å se viljen folk har til å sette andre folks liv i fare.

Sammen med makker Tormod Gjerløw er de i ferd med å sjekke bilistenes kjøring langs Kråkerøyveien.

Utrykningspolitiet er et særorgan som tar seg av all kriminalitet på vei - alt som oppstår i og ved kjøretøy. De er på farta hele døgnet - i sivil og uniformert - i biler og på motorsykkel. Du vet aldri hvor eller når de dukker opp. Selv om det i dagens samfunn sprer seg som “ild i tørt gress” på sosiale medier når de er ute.

- Vi følger jo selvfølgelig med på sosiale medier og ser hvor fort folk legger ut at nå er det kontroll der og der... Men det som er litt artig er jo at hvis vi bare stopper et sted for å ta pause, tror folk det er kontroll med én gang og deler villig vekk på nettet, flirer Evensen. 

- Det folk ikke tenker på er alle de farlige bilistene som fortsetter å kjøre i rus eller uaktsomt - som velger andre veier fordi de ikke vil kjøre forbi en kontroll. Folk ser ikke helt rekkevidden av det de gjør.

Ola Evensen, gruppeleder i Utrykningspolitiet i Østfold.

Fartssyndere og kjøring i rus

Ettersom det spres raskt på sosiale medier må de ofte finne steder de kan gjemme seg bort i terrenget for å få gjort jobben sin.

Langs Kråkerøyveien ble det sjekket både fart og promille. En av de som ble stoppet og måtte blåse var Tommy Løkke.

- Det er jo en sikkerhet for oss om ferdes i trafikken at de er ute og har kontroller, og heldigvis luker de ut både fartssyndere og ruspåvirkede sjåfører, sier Løkke som måtte stoppe for lovens lange arm. - Her var alt i orden, ingen utslag på promilletesten - men det visste jeg jo, jeg har ikke drukket øl siden lørdag, smiler han.

Nå som vi går inn i en sesong med frost og kulde kjenner nok de fleste seg igjen:

I dèt du haster ut døra om morgenen for å rekke jobb, skole eller barnehage oppdager du at alle rutene på bilen er nediset og du må bruke tid på å skrape. Det er det derimot ikke alle som gjør.

- Det er gjennomgående dårlig isskraping blant folk. Veldig mange kjører før rutene er rene - bare med en liten flekk som har smeltet. Hvor er det de kjører med nedisede ruter? Jo, hjemme i nabolaget der barn og unge er på vei til skolen. Det er livsfarlig. Folk må ta seg tid til å få rutene isfrie, oppfordrer Evensen. 

Hastighet og rus er fortsatt det største problemet, men mobilbruken har “tatt av”.

Ola Evensen

Tormod Gjerløw speider etter fartssyndere.

UPs fem tips inn mot vintersesongen:

1. Gode dekk. Aboslutt minste krav på mønsterdybde er 3 millimeter. Det er ikke lov til å kjøre med sommerdekk på vinterføre.

2. Skrape rutene rene for is. Frontruten skal være isfri der vindusviskerne tar, sideruter og speil skal også skrapes.

3. Hold ekstra god avstand - svart asfalt betyr ikke at det alltid er isfritt.

4. Viktig å bruke refleksvest ved ulykker/stopp i veikanten.

5. Vær edru når du setter deg bak rattet. Og vente lenge nok med å kjøre bil dagen derpå.

I tillegg til disse fem punktene er Evensen veldig opptatt av at bilistene blir mer bevisste på lysbruken.

- Veldig mange nyere biler (etter 2011) har automatiske lys. Men problemet er at bruker du automatikken etter mørkets frembrudd, har du ikke lys bak på bilen. Det kan utgjøre store farer i mørket, avslutter Ola Evensen.

Prikkbelastninger

Fartsovertredelse 11 t.o.m. 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere:  To prikker
Fartsovertredelse f.o.m. 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere:  Tre prikker
Fartsovertredelse 16 t.o.m. 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere:  To prikker
Fartsovertredelse f.o.m. 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere:  Tre prikker
Kjøring mot rødt lys: Tre prikker
Ulovlig forbikjøring: Tre prikker
Brudd på vikeplikten: Tre prikker
Kjøring i sperreområde: Tre prikker
For liten avstand til kjøretøyet foran: Tre prikker
Kjøring med trimmet motorsykkel/moped: Tre prikker
Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år: To prikker

Åtte prikker i løpet av tre år - tap av retten til å føre motorvogn. 
Prikkene blir fjernet etter tre år fra den dagen du skrev under forelegget.
Du kan ikke klage på registreringen av prikker.

Utrykningspolitiet (UP)

Utrykningspolitiet (UP) har hovedansvaret for politiets trafikktjeneste. Utrykningspolitiets samfunnsoppdrag inkluderer trafikksikkerhetsinnsats, kriminalitetsbekjempelse på vei samt bistand og beredskap. UP skal også være politiets fagorgan knyttet til utvikling av nye metoder og materiell som brukes i trafikksikkerhetsarbeidet.

Redaksjonen i Sarpsborg Arbeiderblad har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet