I kirken San Carlo på handlegata Via del Corso - som tilsvarer Romas Karl Johan- finner man et lite stykke Norge. I den enorme og overveldende barokkirken finnes et eget alter - Olavsalteret - med et stort helgenbilde av det som skal forestille Olav den Hellige.

Se video fra den travle gaten i Roma:

 

Olavsalteret ble etablert i 1892 som en gave fra pave Leo XIII til norske katolikker.

Økumenisk messe: Her feires messe i San Carlo 16. oktober i fjor. Ved alteret er blant andre Norges to katolske biskoper Bernt Eidsvig fra Oslo og Berislav Grgić Gric fra Tromsø, norske prestestudenter i Roma og lutherske prester, deriblant domprost Olav Dag Hauge. Foto: Morten Selle
Økumenisk messe: Her feires messe i San Carlo 16. oktober i fjor. Ved alteret er blant andre Norges to katolske biskoper Bernt Eidsvig fra Oslo og Berislav Grgić Gric fra Tromsø, norske prestestudenter i Roma og lutherske prester, deriblant domprost Olav Dag Hauge. Foto: Morten Selle

For katolikker i Italia derimot har en noe obskur norsk helgen mildt sagt ikke stått veldig sentralt. Derfor har Olavsalteret flere ganger stått i fare for å bli fjernet. Men etter iherdig innsats siste halvdel av 1900-tallet fra to Roma-bosatte norske kvinner, Ciss Rieber-Mohn og Olgese Mowinckel Ringler, har alteret overlevd.

I 2007 ble det dannet en venneforening for Olavsalteret. Foreningen forvalter Mowinckel Ringlers engasjement. Venneforeningen har som formål å stimulere den kulturelle og religiøse virksomheten knyttet til alteret i kirken.

– Vi arrangerer gudstjeneste og kulturaktiviteter i forbindelse med feiring 16. oktober, sier Morten S. Selle, styremedlem i venneforeningen. Dette er datoen for Olav Haraldssons omvendelse.

– Vi burde strengt tatt feiret olsok vi også, men i juli er det for varmt i Roma. Verken turister eller fastboende orker å være med på noe slikt midt på sommeren, forteller Selle.

16. oktober

er det festdag i al Corso med økumenisk messe ved alteret. Med på messen er den katolske biskopen i Oslo, katolske prester,

Fest: Under festdagene i oktober kan man delta på både messe, foredrag og andre kulturarrangementer.
Fest: Under festdagene i oktober kan man delta på både messe, foredrag og andre kulturarrangementer.

lutherske prester og norske katolske prestestudenter i Roma. Ofte er representanter fra Vatikanet til stede.

I dagene omkring 16. oktober arrangeres det ulike kulturaktiviteter - deriblant foredrag, mottakelser og vandringer i Roma. Venneforeningen for St. Olavsalteret forsøker å bygge opp norske kulturdager i Roma i forbindelse med messen i oktober.

I år arrangerer venneforeningen festdager fra 14. til 16. oktober. Paven har kåret 2016 til barmhjertighetens år. Dette står også sentralt under festdagene. Tre spennende forelesere skal bidra under festdagene. Dette er doktor Einar Berle, professor Liv Bliksrud og professor/psykiater Finn Skårderud.

Det blir også kunstneriske innslag under festdagene. Professor Thomas Thiis-Evensen skal lede en tematisk vandring i Roma.

 

Videre er det alltid messe ved alteret første søndag i advent. Nordmenn feirer og 17. mai med messe i kirken.

 

SAN CARLO: Kirken San Carlo på Via del Corso er en vesentlig kirke i Roma. Barokkirken er fra 1400-tallet. San Carlo er lombardernes kirke i Den evige stad.
SAN CARLO: Kirken San Carlo på Via del Corso er en vesentlig kirke i Roma. Barokkirken er fra 1400-tallet. San Carlo er lombardernes kirke i Den evige stad.(FOTO: )

Sidealter: Olavsalteret er et av kirkens sidealtere. Det står nærmest hovedalteret.
Sidealter: Olavsalteret er et av kirkens sidealtere. Det står nærmest hovedalteret.(FOTO: )
Arrangementene bli

r stadig mer populære. St. Olavsalteret er et sidealter i kirken. De første årene satt man vendt mot Olav under messene. Det innebar at man måtte snu benkene i kirken. Etter hvert ble det så mange deltakere under Olav-messene at kirken så seg nødt til å bruke hovedalteret i kirken. Det er ikke Olav som er avbildet ved hovedalteret. Dette løste kirken på en elegant måte. De sørget nemlig for at det ble malt en kopi av det store Olav-maleriet. Denne kopien settes fram foran ved hovedalteret når det er Olav-messer i kirken.

Den finske kunstneren Lilli Stenius, som er født og oppvokst i Roma, har gjennom mange år tatt seg av Olavsalteret. Hun er gift med tidligere leder av Det norske institutt i Roma, professor emeritus Rasmus Brandt, og hun er primus motor for å få gjennomført messene. Lilli Stenius er et viktig kontaktledd mellom kirken og venneforeningen. Samarbeidet med den katolske kirken er meget godt.

– Vi samarbeider bra. Og vi synes det er stas at Oslos bioskop alltid kommer hit for å feire messen 16. oktober, sier Don Pino Santoro - prest og viserektor for det religiøse instituttet ved kirken på al Corso. Pateren synes det er spesielt og unikt at et alter i kirken hans er viet en norsk helgen.

 

– Mange norsker turister blir overrasket over å finne Olav her. Vi har merket at alteret blir stadig mer populært. Det kommer flere og flere

Fullt: Messene knyttet til Olavsalteret er svært godt besøkt. Både fastboende i Roma og tilreisende deltar.
Fullt: Messene knyttet til Olavsalteret er svært godt besøkt. Både fastboende i Roma og tilreisende deltar.

nordmenn for å be og tenne lys ved alteret, forteller Don Pino Santoro, som nok må vedgå at Olav ikke er så kjent blant italienere flest.

– Vi får ofte spørsmål om en konge kan være en helgen. Da svarer jeg at han var en martyrhelgen som forsvarte troen.

Og med stadig flere besøkende og stor aktivitet rundt alteret, kan man trygt slå fast at Olav den Hellige har en tryggere og sikrere framtid i Roma en noen gang.