Gå til sidens hovedinnhold

Ytringsfrihet for forfulgte forfattere

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kommunens kommunedelplan for kultur 2019-2030, «Handlingsdel», satsningsområde 3, står det som en målsetting at «Sarpsborg søker om å få tildelt en fribyforfatter.»

På initiativ fra Rødt har utvalg for kultur og oppvekst tatt initiativ til at kommunen nå skal arbeide aktivt med dette.

Et fellesforslag fra Rødt, Ap og MDG ble enstemmig vedtatt i tirsdagens utvalgsmøte.

Fribyforfatter er en forfulgt forfatter som inviteres til en friby. For at en person skal komme inn under fribyordningen, må han/hun være forfatter med en viss litterær produksjon og beviselig være truet eller forfulgt i sitt hjemland på grunn av sitt litterære virke. Definisjonen «forfatter» inkluderer forfattere av både skjønnlitterære og faglitterære verk og skuespill, poeter, redaktører, oversettere, forleggere, journalister og tegneserietegnere.

Byene forplikter seg til å ta imot en forfulgt forfatter med eventuell ektefelle og barn og gi vedkommende fri bolig og lønn i ett eller to år. Det er Norsk PEN (den norske avdelingen av PEN International, verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon, red. anm.) som administrerer denne ordningen og samtidig har en rådgivnings- og kontaktrolle overfor de aktuelle byene og departementet.

Norsk PEN jobber etter prinsippene i PEN-charteret. Dette innebærer blant annet å sikre fri litteratur på tvers av landegrenser, fri ytring og mot sensur.

Arbeidet knytter seg særlig til å sikre forfatteres og andre skribenters rett til ytringsfrihet, slik den er nedfelt i Menneskerettighetserklæringens paragraf 19, i den norske grunnlovens paragraf 100 og i Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, som Norge er tilsluttet.

Styret i Norsk PEN har etablert et fond for fribyforfattere med opphold i Norge. Fondsmidlene er overførte midler fra det tidligere fondet for ytringsfrihet, som i sin tid ble etablert av Norsk PEN, og det nå nedlagte Norsk forum for ytringsfrihet.

Kommentarer til denne saken